När någon dör

Du som mist en vän eller anhörig ska inte begära av dig själv att kunna behärska situationen som du klarar andra situationer i livet. Då är du välkommen till oss för att få råd, och för att hämta någon av de skrifter som du även kan läsa här >>

Vi hjälper dig

Vi hjälper till med allt det praktiska kring ett dödsfall, att visa vilka valmöjligheter som finns och att ordna det som du vill ha hjälp med.

Ju mer du och dina närmaste kan engagera er, desto mer personligt utformad kan begravningen bli. Att delta i förberedelserna är också ett sätt att göra döden verklig.

Vid besöket på byrån, eller om du vill att vi skall komma hem till dig, går vi tillsammans igenom de olika önskemål och valmöjligheter som finns.

Vi hjälper till med utformning och förmedling av döds- och tackannonser och övriga trycksaker, bokning av kyrka eller kapell för begravning, kontakt med präst, kyrkomusiker, solister och andra medverkande.

Vi ansvarar för kontakter med pastorsämbete och skattekontor för dödsfallsanmälan.

Vi sköter kontakter med kyrkogårdsförvaltningen, beställer gravöppning, blommor, bokning av lokal för begravning och ev. minnesstund med förtäring.

Vi hjälper även till med bouppteckningar, gravstenar och försäkringsfrågor. Läs med under juridik >>

Du är alltid välkommen till oss för råd och hjälp

Som auktoriserad begravningsbyrå är vi underställda höga krav på kompetens och etik. Det första kravet handlar om respekt. Respekt för den döde, för de efterlevande och för dödsboets pengar.

Vårt yrke som begravningsrådgivare handlar till stor del om att förmedla kunskap om de möjligheter som finns. Men behoven är olika beroende på vilken relation man hade till den döde. Den som ska ta ansvaret för begravningen eller dödsboet behöver helt naturligt en mer omfattande kunskap än den som bara deltar som en gäst vid begravningen eller minnesstunden.

Hultströms Begravningsbyrå
Tel. 0500-461160
info@hultstroms.com