Frågor kring begravningen

Begravningen är en hjälp att bearbeta sorgen

Ibland kan man tro att begravningen ska bli så påfrestande att man vill hålla den inom en mycket liten krets av anhöriga – en begravning ”i kretsen av de närmaste”. Men när allt kommer omkring är det ändå ett stöd att ha vänner omkring sig som man kan dela sorgen med.
Det är också viktigt att ge alla, som stod den döde nära, det tillfälle till avsked som begravningen innebär – släkt, vänner, skolkamrater, kollegor, grannar och så vidare.