Vi är auktoriserade

Vi är auktoriserade

Att få hjälp av en begravningsbyrå som kan sin sak, är av största vikt. Ett bra sätt att försäkra sig om detta är att kontrollera att begravningsbyrån är auktoriserad. Auktorisationen är garantin för att du får rätt hjälp i en situation när du verkligen behöver det.
Hultströms Begravningsbyrå är en av Sveriges 400 auktoriserade begravningsbyråer.

Tryggheten i vår auktorisation

Vi har genomgått den omfattande auktorisationsutbildning som utarbetats av Sveriges Begravningsbyråers Förbund och uppdaterar våra kunskaper kontinuerligt. Att anlita oss som auktoriserad begravningsbyrå ger dig en trygg försäkring om att du får rätt hjälp och att allt det praktiska runt begravningen tas om hand på bästa tänkbara sätt. När det gäller etik, tystnadsplikt, arbetsmetoder och prisinformation kan du också vara säker på att byrån följer auktorisationens stränga regler. Att vår begravningsbyrå uppfyller kraven för auktorisation sker genom särskild prövning vart femte år.

Vill du veta mer om auktorisationskraven?

Vill du ha ytterligare information om alla de krav som ställs på oss som auktoriserad begravningsbyrå går du enklast in på www.begravningar.se Tack vare att det finns auktoriserade begravningsbyråer runtom i Sverige, har du alltid en i närheten – titta bara efter skylten med auktorisationssymbolen.

https://www.begravningar.se/reklamationsnamnden