Miljövänligare begravning

En miljövänligare begravning

Om du vill ha en begravning med så lite miljöbelastning som möjligt så kan vi hjälpa dig:

  • Vi kan hjälpa dig att välja en kista med så lite miljöpåverkan som möjligt. En kista av riktigt trä kräver t.ex. mindre energi vid kremationen än en kista av spånskiva. Det finns också kistor tillverkade av förnybart material.
  • Våra urnor är ofta tillverkade av trä som i sig är nedbrytbart. Men det finns även urnor av ekologisk trämassa eller en kombination av potatisstärkelse och träfibermassa. Vi hjälper dig till rätt val.
  • Valet av blommor är en också en miljöfaktor. Vi kan hjälpa till med att t.ex. se till att använda säsongens blommor så att miljöbelastningen minskar.
  • Vid minnesstunden kan vi se till att maten är ekologisk så långt det är möjligt.
  • Om kremering eller jordbegravning belastar miljön mer eller mindre är inte riktigt utrett. Helt klart är att båda formerna kan ge en viss miljöpåverkan. Det som kan tala för kremering är att utsläppsgaserna i vårt land är små samt att all metall från kroppar och kistor återvinns. Det som talar för jordbegravning är att kroppen återbördas till jorden men å andra sidan finns det risk för att kvarlevor kan läcka ut i grundvattnet.
  • Transporterna av kista och urna är det som påverkar miljön mest. Ibland är detta svårt att påverka. Bl.a samordnar vi transporter där det är praktiskt och etiskt möjligt.

Som auktoriserad begravningsbyrå lyder vi under SBF:s miljöpolicy som du hittar här >>