Begravningsceremonin

Jordbegravning/Kremation/Akt med urna

Några formella krav på hur en begravning ska gå till finns egentligen inte.
Du kan alltså välja om du vill följa ett trossamfunds ceremoni eller själv göra upp ett program för begravningen.
Väljer du en så kallad begravningsgudstjänst enligt Svenska kyrkans ordning finns det en fastställd ceremoni, som du kan komplettera med till exempel extra sång och musik inom ramen för det kyrkliga.

Vid kremationsbegravning går man fram och tar farväl vid kistan, stannar till en stund och lägger sin handblomma på kistan och går tillbaka till sin plats.

Om det är jordbegravning kan man välja om man vill ta avsked inne i kyrkan, alternativt att istället följa kistan till graven där man också kan ta sitt avsked.

Om man väljer akt över urna kan man välja att ta sitt avsked inne i kyrkan alternativt att följa med urnan ut till graven för att ta sitt avsked där.

Borgerlig begravning

En borgerlig begravningsakt är en ceremoni som kan utformas helt fritt efter den avlidnes eller de anhörigas önskemål. En borgerliga ceremoni kan också innehålla religiösa inslag om man så önskar. Vi på byrån kan ge förslag på officianter eller hjälpa er att kontakta den ni har i åtanke. Om ni önskar vår hjälp finns Madelene som gärna är er behjälpliga som officiant vid begravningen.

Önskar du mer information om begravningar är du alltid välkommen till oss för att få råd, och för att hämta någon/några av de broschyrer som vi har.

Du kan även beställa dem på tel. 0500-461160 eller info@hultstroms.com.