Kistor och urnor

Kistor och urnor

Det finns stora möjligheter till ett personligt val av kista och urna. Det kan handla om färg, form och utsmyckning men också om kvalitet på bädd och inredning, val av material och miljöanpassning.

Har Du särskilda önskemål kan Du ta upp dessa i ditt samtal med oss.