Page Image Banner

Dödsannons

Dödsannonsen uppgift är inte enbart att informera om dödsfallet, utan också att tala om var och när begravningen äger rum. Och i det fall man önskar att begravningen ska hållas inom familjen så informerar man om det i annonsen.

Vi hjälper er med annonsen

När vi träffas går vi igenom hur ni vill att den ska se ut, när det gäller symboler, minnesord, vilka som ska stå med i annonsen o s v - och bestämmer var den ska publiceras. Vi ordnar sedan att den kommer in och att den ser ut som ni har önskat.

Skapa dödsannons

Här kan du själv förbereda vad dödsannonsen ska innehålla och hur den ska utformas >>