Page Image Banner

Begravningsceremonin

Jordbegravning/Kremation

Några formella krav på hur en begravning ska gå till finns egentligen inte.
Du kan alltså välja om du vill följa ett trossamfunds ceremoni eller själv göra upp ett program för begravningen.
Begravning enligt Svenska kyrkans ordning. Väljer du en så kallad begravningsgudstjänst enligt Svenska kyrkans ordning finns det en fastställd ceremoni, som du kan komplettera med till exempel extra sång och musik inom ramen för det kyrkliga.

Vid kremationsbegravning går man fram och tar farväl vid kistan, stannar till en stund och lägger sin handblomma på kistan och går tillbaka till sin plats.

Om det är jordbegravning så går man inte fram och tar avsked inne i kyrkan utan istället följer man kistan till graven och tar avsked.

Önskar du mer information om begravningar är du alltid välkommen till oss för att få råd, och för att hämta någon/några av de skrifter som vi har.

Du kan även beställa dem på tel. 0500-461160 eller info@hultstroms.com.