Page Image Banner

När någon dör

Du som mist en vän eller anhörig ska inte begära av dig själv att kunna behärska situationen som du klarar andra situationer i livet.
Då är du välkommen till oss för att få råd, och för att hämta någon av de skrifter som du även kan läsa här >>

Du är alltid välkommen till oss för råd och hjälp

Som auktoriserad begravningsbyrå är vi underställda höga krav på kompetens och etik. Det första kravet handlar om respekt. Respekt för den döde, för de efterlevande och för dödsboets pengar.

Vårt yrke som begravningsrådgivare handlar till stor del om att förmedla kunskap om de möjligheter som finns. Men behoven är olika beroende på vilken relation man hade till den döde. Den som ska ta ansvaret för begravningen eller dödsboet behöver helt naturligt en mer omfattande kunskap än den som bara deltar som en gäst vid begravningen eller minnesstunden.

Hultströms Begravningsbyrå
Tel. 0500-461160
info@hultstroms.com