Page Image Banner

Juridik

I samband med dödsfall uppkommer ofta många frågor och osäkerhet kring juridiska frågor. Arvsrätten är t ex ett mycket komplicerat rättsområde, så det viktigt att anlita professionell hjälp. Vi kan förmedla den kompetens och den erfarenhet som krävs för att lösa de juridiska frågor som uppkommer. 

 

Postadress: Box 284
541 26 Skövde
Besöksadress: Kungsgatan 21
541 33 Skövde
Vx: 0500-488 240
Mail: info@afyra.se
www.afyra.se