Page Image Banner

Barn och begravning

Vuxna vill ibland hålla barn och ungdomar utanför det som händer i samband med ett dödsfall. Det sker i all välmening, men barn behöver få stöd för att klara det som hänt. De måste precis som vuxna tillåtas att sörja.
När Du skall berätta för ett barn att någon dött är det viktigt att Du tar dig tid att sitta ner med barnet. Acceptera att barnet visar sorg på olika sätt och var inte rädd för att visa Din egen sorg.

Barn ska naturligtvis inte tvingas, men ska inte heller omedelbart godta ett nej.
Ett barns första upplevelse av det här slaget betyder naturligtvis väldigt mycket.
Om barnen får delta på sina villkor minskar risken att döden och begravningen uppfattas som något hemskt.

Berätta för barnet så mycket som möjligt om hur det kommer att se ut och vad som kommer att hända. Kom gärna också i god tid till begravningen så att barnet kan bekanta sig med kyrkorummet.