Page Image Banner

Gäst på begravning

Även om du inte hör till den avlidnes allra närmaste är det viktigt att du känner att också du har rätt att delta i sorgen. Som regel bör du försöka gå på begravningar, även när du är avlägsen släkting eller vän till den avlidne, eller dess familj. Det betyder ofta mycket för familjen att du kommer.